Bemiddeling

Bemiddeling

Werknemers die na een goedgekeurd trajectplan intensief bemiddeld worden naar een duurzame nieuwe baan.

Het doel is een duurzame plaatsing van de kandidaat op een vacature (maximaal 12 maanden).


Mogelijkheden

De coach zoekt vanuit de mogelijkheden van de werknemer gericht naar specifiek bij zijn profiel passende vacatures. De coach benadert bedrijven uit het netwerk van bij Supporto+ bekende werkgevers waarvan hij of zij weet dat deze potentieel geschikte arbeidsplaatsen voor de werknemer te bieden heeft.

De coach heeft ook regelmatig contact met de werving en selectie adviseur binnen de Supporto+ organisatie. De coach begint direct met de bemiddeling na het afsluiten van het trajectplan. De bemiddelingsactiviteiten lopen synchroon aan de activiteiten in het kader van oriëntatie, diagnose en aanbodversterking.

Door deze resultaatgerichte aanpak worden de mogelijkheden en kansen optimaal benut, waaronder de periode van loon/ uitkering doorbetaling zo kort mogelijk is.

Aanmelden

Resultaat

De werknemer is intensief bemiddeld. De oude werkgever of uitkeringsinstantie ontvangt een rapportage zodra de plaatsing is gerealiseerd. Indien een plaatsing niet is gerealiseerd, ontvangt de werkgever of uitkeringsinstantie na afloop van de maximale begeleidingsduur een afrondende rapportage met hierin een advies voor eventuele vervolgstappen.

Aanmelden

Werkwijze

Een duurzame plaatsing op een reguliere arbeidsplaats wordt bereikt door; intensieve bemiddeling, jobhunting, en het gebruik van BlaauwDruk. Werknemers die al dan niet na het volgen van een sollicitatietraining, in staat zijn zichzelf aan te bieden op de arbeidsmarkt worden hierin gestimuleerd en intensief begeleid.

De werknemer kan gebruik maken van de werkruimte van Supporto+. De coach verwijst de kandidaat naar openstaande vacatures en biedt concrete hulp bij het schrijven van sollicitatiebrieven en het voorbereiden van sollicitatiegesprekken.

De coach heeft regelmatig contact met de kandidaat over de vorderingen die hij of zij maakt bij het zoeken naar een ( nieuwe) arbeidsplaats en introduceert de werknemer bij werkgevers.

Aanmelden