Life coaching

Life coaching

Life coaching is het antwoord op het jachtige leven, de 24 uurs economie en de voortdurende blootstelling aan informatie en de toenemende keuzemogelijkheden zijn enorm. Enerzijds zijn we op zoek naar glamour, spanning en sensatie, anderzijds neemt de behoefte aan rust en bewustzijn toe. Een tijdschrift als de Happinez doet het goed, evenals de vele health centra en trainingen voor mindfulness en yoga.

Wat doet een life coach?

Een life coach coacht mensen om zelf hun persoonlijke, zakelijke en maatschappelijke leven vorm te geven. De keuze voor een life coach is een persoonlijke. Mensen worden zich bewust en gaan op zoek naar meer inhoud en zingeving. En altijd draait het om de drie kernvragen wie ben ik, wat wil ik en wat kan ik..

Life coaching legt naast een zakelijk en maatschappelijke insteek een sterk accent op welzijn en geluk.


Personal Life Coach

Life coaching legt naast een zakelijk en maatschappelijke insteek een sterk accent op welzijn en geluk. Met die laatste twee aspecten onderscheidt life coaching zich van personal coaching. De personal coach, de business coach of de executive coach richten zich meer op de professionele ontwikkeling en zijn meer resultaatgericht. Overigens blijft ook bij deze vormen van coaching de persoonlijke ontwikkeling niet buiten schot. Hetzelfde geldt voor de loopbaancoach, met dat verschil dat de focus van de begeleiding gericht is op de loopbaan en/of het vinden van werk.

Overigens hanteren life coaches functienamen als de personal life coach en de executive life coach, om maar aan te geven dat ook bij hen enig onderscheid in aandacht bestaat. Wat de acceptatie er van voor werkgevers vergroot en een medewerker het traject eerder vergoed krijgt.

Wanneer een life coach?

Als je het moeilijk vindt keuzes te maken; als je het overzicht over je leven een beetje kwijt bent of als je je eenzaam en leeg voelt. De aanleiding kan ook zijn als je jezelf vaak vergelijkt met anderen en zij het in jouw ogen beter doen dan jij. Life coaching concentreert zich op de kwaliteit en vormgeving van het leven. Versterking van de balans tussen de persoonlijke wensen en de relatie tot het werk en de wereld zich heen is het doel. Niet voor niets is juist deze vorm van coaching in opmars.

Jong en oud vraagt zich af Is dit nu alles? Steeds eerder staan mensen stil bij vragen over de zin van het leven en ervaren ze een innerlijke onrust. Mensen voelen zich geleefd alsof niet zij zelf de keuzes maken. En twijfelen over hun keuzes, ze twijfelen over hun opleiding, hebben twijfels over carrière en partnerkeuze. Denk aan het dertigersdilemma.

Aanmelden

Nalatenschap en financiën

Wanneer een dierbare overlijdt, laat hij/zij een geheel aan schulden en goederen achter: de nalatenschap. Supportoplus kan je helpen als nalatenschapscoach bij het opstellen en afhandelen van een nalatenschap. Met onze professionele hulp bieden wij kwalitatieve hulp en zijn wij een betrouwbare partner in de afhandeling van de nalatenschap.

Financiële begeleiding bij uw financiën

Naast het regelen van de financiële zaken bij executele zaken, kunnen wij jou ook helpen bij andere gebeurtenissen met een bepaald financieel gevolg. Denk bijvoorbeeld aan een scheiding, of een andere werksituatie. Misschien wilt je wel met pensioen? Of heb je hulp nodig bij uw dagelijkse financiën zoals belastingen of verzekeringen?

Dit zijn enkele gebeurtenissen waar financiële consequenties aan hangen. Deze nieuwe situaties vragen om nieuwe maatregelen. Alles moet op een rijtje gezet worden. Een financiële coach kan jou hiermee helpen. De coach helpt jou met nieuwe inzichten bij deze veranderlijke gebeurtenissen. U krijgt handvatten door middel van onze financiële coaching om alle financiële zaken op orde te krijgen en bovendien te houden. Samen gaan we ervoor zorgen dat je financieel zelfredzaam wordt.

Aanmelden

Budget coaching

Met onze persoonlijke aanpak en begeleiding helpen wij jou bij jouw financiën. Er wordt bijvoorbeeld gekeken naar maandelijkse uitgaven en inkomsten. Wij werken samen met een gecertificeerde Nibud-coach. Samen zorgen we ervoor dat je jouw financiën zelfstandig kunt regelen en dat je de verantwoordelijkheid hierover kunt dragen.

Wanneer je kiest voor onze financiële coaching kunt je uiteindelijk inkomsten verwerven om van te leven. Vervolgens kunt u deze geldzaken organiseren en besteden. Je bent voorzien op (on)voorziene gebeurtenissen en uw financiën zijn in balans.

Aanmelden