Outplacement werkgever

Outplacement werkgever

Outplacement is bedoeld voor werknemers die al dan niet naar aanleiding van (dreigend) ontslag, behoefte hebben aan professionele ondersteuning bij het maken van een nieuwe loopbaankeuze en het uitzoeken naar ander werk.

Het beoogde resultaat van outplacement is dat de werknemer duurzaam is herplaats op een baan bij een andere werkgever of dat een andere passende oplossing is gerealiseerd (doorlooptijd max 12 maanden).


Plan van aanpak

Tijdens de trainingen maakt de werknemer een plan van aanpak. De coach geeft hierbij individuele ondersteuning. Vervolgens gaat de werknemer gericht op zoek naar werk. Hij of zij kan desgewenst gebruik maken van de faciliteiten in de werk- en leesruimtes van Supporto+, zoals adressenbestanden, telefoon en internet.

Middels ons innovatieve matchingsysteem “Blaauwdruk” , kunnen vraag en aanbod snel aan elkaar gekoppeld worden. De werknemer heeft daarmee toegang tot een van de grootste vacaturebanken in Nederland. Desgewenst worden aanvullende instrumenten zoals loopbaanadvies of jobhunting ingezet.

Als de deelnemer passend werk heeft gevonden, wordt gedurende 2 maanden begeleiding aangeboden in de nieuwe functie. Periodiek rapporteert de loopbaanadviseur aan de werkgever over de voortgang van het traject. Aan het eind van het traject wordt een eindrapportage opgesteld.

Aanmelden

Onze diensten

• Voorlichting en intake

•Opstellen plan van aanpak

•Loopbaan – en coaching gesprekken

•Trainingen en werkruimten

•Rapportage

•Begeleiding na plaatsing

•Projectbegeleiding

Aanmelden

Werkwijze

Tijdens het intakegesprek wordt vastgesteld welk perspectief outplacement biedt en welke ondersteuning en instrumenten nodig zijn om het traject te doen slagen.

Tijdens het traject zorgen gerichte trainingen en workshops voor:

• Loslaten van het verleden en blik richten op de toekomst

• Inzicht in de persoonlijke kwaliteiten

• Opstellen van een persoonlijk marktplan

• Vergroten van sollicitatievaardigheden

• Inzicht in mogelijkheden op de arbeidsmarkt

Aanmelden