3de spoor Re-integratie

3de spoor Re-integratie

Een werknemer die onverhoopt 2 jaar lang ziek blijft, wordt door het UWV opgeroepen voor een WIA-keuring.

Wanneer uit de keuring blijkt dat er nog benutbare arbeidsmogelijkheden zijn (de werknemer wordt 35 tot 80% arbeidsongeschikt verklaard) is het mogelijk om Supportoplus in te schakelen voor het vinden van werk dat daarbij past middels een 3de spoor re-integratietraject, ook WGA-traject genoemd.

WGA traject

Wij begeleiden en bemiddelen mensen met een WAO/WIA/WGA-uitkering met succes naar passend werk. In opdracht van individuele werkgevers en werknemers, intermediairs, verzekeraars en UWV.


Eigen risicodrager

Bent u eigenrisicodrager voor de WGA? En valt uw werknemer onder de WGA-regeling? Dan bent u na einde WIA wachttijd nog tien jaar verantwoordelijk voor zijn of haar 3de spoor re-integratie en het betalen van de WGA-uitkering.

Supportoplus neemt voor u de begeleiding van de (ex) werknemers met een WIA uitkering over en borgt dat alle verplichtingen worden nagekomen. Hierdoor worden de WGA kosten en risico’s beperkt.

Aanmelden

Re-integratie 3de Spoor

Als uw werknemer langdurig ziek blijft, volgt na 2 jaar ziekte vaak een WIA-keuring bij het UWV. Wanneer blijkt dat uw werknemer nog benutbare mogelijkheden heeft (35 tot 80% arbeidsongeschikt), dan blijft u als eigen risicodrager tot maximaal 10 jaar verantwoordelijk voor de re-integratie van uw (oud-) werknemer.

Voor een zogenaamd WGA- of 3de spoor re-integratietraject kunt u dan rechtstreeks contact opnemen met Supportoplus. Als u dit eigen risico heeft afgedekt via een verzekering bij een verzuimverzekeraar, dan kan de verzekeraar een re-integratietraject inkopen bij Supportoplus.

Aanmelden

WGA-traject is maatwerk

Als u wilt kunt u kosteloos en vrijblijvend kennis met ons maken. Wanneer dit vrijblijvende kennismakingsgesprek over en weer goed bevalt en u kiest voor ons, dan wordt er door een senior adviseur van Supportoplus een trajectaanpak opgesteld. Hierin wordt de kortste weg naar werk voor uw (oud-) werknemer beschreven. De begeleiding van onze adviseurs tijdens het gehele traject is persoonlijk en intensief.

Scholing en training

Om de oud-werknemer beter te positioneren richting arbeidsmarkt kan aanbodversterking nodig zijn. Dat kan door het in kaart brengen van competenties en de eventuele inzet van scholing en training. Ook besteden we tijdens de aanbodversterkende fase aandacht aan presentatievaardigheden, werknemersvaardigheden en het vergroten van het zelfvertrouwen.

Aanmelden