Meld uw advocatenkantoor direct aan!

Voor advocatenkantoren die willen meedoen:


U dient aan de volgende regels te voldoen om te kunnen meedoen met dit initiatief:

• U heeft een kantoor met minimaal 2 advocaten

• U bent bereid minimaal 1x per week een gratis inloopspreekuur ter beschikking te stellen en dit consequent te doen;

• U beschikt over ‘aantoonbare’ ervaring ten aanzien van de rechtsgebieden die u aanbiedt in uw spreekuur;

• Per plaats kunnen meerdere kantoren deelnemen. Per gemeente kan een maximum aan kantoren deelnemen met dien verstande dat wij een evenwichtige spreiding serieus nemen; Supportoplus behoudt zich het recht voor zonder ( of met ) opgave van redenen een aanmelding te weigeren.

Aanmelden


• Of een kantoor al dan niet wordt toegelaten is altijd en alleen de beslissing van het netwerk van Supportoplus.

• Per 1 januari 2012 wordt een maandelijkse bijdrage gevraagd van € 165,- p.m. (excl. btw) voor reclame/advertentiekosten etc. U kunt uw kantoor aanmelden. Als u nog gebeld wilt worden om meer informatie te ontvangen geef het dan in onderstaand contactformulier aan.

• NB: We zijn kritisch t.o.v. de spreiding van de kantoren. U kunt ook informeren naar de mogelijkheid om op een wachtlijst geplaatst te worden.

Aanmelden

 

Wat kan Supportoplus+

vandaag voor u betekenen?


AANMELDEN