Assessment

Assessment

De loopbaanadviseur gaat na, bij voorkeur op locatie in het bedrijf, wat de onderzoeksvraag is en op welke aspecten de kandidaat getoetst dient te worden. Aansluitend voert de loopbaanadviseur een intakegesprek met de betreffende kandidaat. Hierin wordt uitgelegd wat de procedure is en kan de loopbaanadviseur zich een globaal van de kandidaat vormen.

Het beoogde resultaat van assessment is dat de cognitieve capaciteiten, de vaardigheden, het persoonlijk functioneren en de ontwikkelingsmogelijkheden van de kandidaat in beeld zijn gebracht – in relatie tot de onderzoeksvraag – en dat op basis van de rapportage de werkgever en de kandidaat een goed inzicht hebben in de te ondernemen vervolgactiviteiten. (2 tot 4 weken)


Persoonlijk gesprek

In een persoonlijk gesprek met de kandidaat bespreekt de loopbaanadviseur de testresultaten en ontwikkelingsmogelijkheden. Waar nodig worden de resultaten voorzien van een toelichting. De loopbaanadviseur legt vervolgens de cognitieve capaciteiten, de vaardigheden, het persoonlijk functioneren en de ontwikkelingsmogelijkheden van de kandidaat vast in een vertrouwelijk adviesrapport.

Na akkoord van de kandidaat ontvangt de werkgever het volledige adviesrapport, dan wel alleen de conclusies en aanbevelingen. Indien gewenst kan het rapport mondeling worden toegelicht. Na 2 maanden vindt er een follow – up gesprek plaats bij de werkgever.

Aanmelden

Onze diensten

• Bedrijfsbezoek

• Intakegesprek

• Vaststellen onderzoeksvraag

• Opstellen assessmentprogramma

• Uitvoering assessment

• Rapportage

• Follow – up

Aanmelden

Werkwijze

De loopbaanadviseur gaat na, bij voorkeur op locatie in het bedrijf, wat de onderzoeksvraag is en op welke aspecten de kandidaat getoetst dient te worden. Aansluitend voert de loopbaanadviseur een intakegesprek met de betreffende kandidaat. Hierin wordt uitgelegd wat de procedure is en kan de loopbaanadviseur zich een globaal van de kandidaat vormen.

Op basis van de informatie uit de gesprekken met de werkgever en kandidaat wordt een assessmentprogramma vastgesteld dat antwoord geeft op de onderzoeksvraag. Dit houdt in dat er zoveel mogelijk voor de functie relevant gedrag opgeroepen en beoordeeld wordt.

De kern van het programma wordt altijd gevormd door een aantal praktijksimulaties. Afhankelijk van de vraag worden deze aangevuld met diverse diagnostische instrumenten. De assessoren zijn getraind in het observeren van kandidaten en zijn voorbereid op de praktijksimulaties.

Aanmelden