Beyond Challenge

Out of the box methode


Beyond Challenge is een empowerment traject waarbij beats maken, zang en rap het uitgangspunt vormen. Beyond Challenge is een out of the box methode voor jongeren met een veelvoud aan onopgeloste vaak complexe problemen.

Onze aanpak is gericht voor jongeren die vanwege al dan niet door persoonlijke omstandigheden niet gemotiveerd zijn voor deelname aan een traject in de reguliere hulpverlening, maar wel gemotiveerd zijn om muziek te maken.

In het project Beyond Challenge werken zij drie tot zes maanden lang aan een gezamenlijk compilatie album met videoclips en tour en aan hun sociaal emotionele vaardigheden.

Primair doel


Het primaire doel van Beyond Challenge is om jongeren te empoweren op gebied van school of werk door middel van muziek. De methodiek van Beyond Challenge is de combinatie van muziek en hulp.

De deelnemers

De deelnemers maken samen met de begeleider een plan van aanpak en krijgen begeleiding in het vinden van een passende school of baan. Dat kunnen banen, opleidingen of trajecten zijn in de muziekwereld. Als dat niet mogelijk, wenselijk of reëel is, zoeken we naar een andere baan of opleiding.

Eindresultaat


Elke deelnemer werkt naar een concreet eindresultaat toe:

3 nummers op het volgende Beyond Challenge album, een videoclip en een presentatie-tour. Met dit album in handen kunnen de jongeren zelf ondernemend aan de slag met hun muziek. Zij zijn immers zelf hét handelsmerk van hun eigen muziek.

Beyond Challenge wordt afgesloten met een individuele effectmeting en evaluatie. De doelen uit het plan van aanpak en de behaalde resultaten worden direct besproken en vastgelegd in een verslag.

Voor doeleinden van monitoring en transparantie van de ontwikkeling van de deelnemers en van het project, houdt Beyond Challenge per individuele deelnemer rapportages bij, waarin het proces en de feitelijk behaalde doelen worden vastgelegd.

Vanzelfsprekend zijn er ook de muzikale eindproducten, namelijk de compilatie albums, de videoclips en de optredens.

Aanmelden

 

Wat kan Beyond Challenge

vandaag voor u betekenen?


AANMELDEN