Budgetbeheer

Budgetbeheer

Supportoplus staat voor preventie van financiële problemen. In de budgettrainingen sturen wij cursisten aan op zelfredzaamheid, leren om vooruit te kijken en te plannen.

Na het volgen van de training heb je (meer) inzicht in je financiële situatie. Verder weet je welke toeslagen er zijn, waar je recht op hebt, weet je waar je aanvullende informatie kunt vinden en hoe je deze regelingen kan aanvragen.

De inhoud van de training is niet belerend of stigmatiserend, maar is er op gericht om mensen te leren hun eigen keuzes te maken. Hiermee stimuleert de trainer het bewust worden van eigen verantwoordelijkheid.

De zelfredzaamheid wordt vergroot en mensen leren om vooruit te kijken en te plannen. Dit zorgt voor rust en overzicht en heeft een preventieve werking.


Budgettrainingen

Elk financieel huishoudboekje is uniek. De budgettraining van Supportoplus is gericht op het inzichtelijk maken van wat de (verwachte-) inkomsten en uitgaven zijn. Door gebruik te maken van praktisch trainingsmateriaal, worden de trainingen gegeven waaraan iedereen kan deelnemen.

Tijdens de trainingen hoeft er niets over de persoonlijke financiële situatie verteld te worden. Door middel van allerlei voorbeelden, haal je zelf eruit wat persoonlijk van toepassing is of wat je kunt gebruiken. In zeven tot maximaal acht trainingen laten we de cursisten in kleine groepen kennis maken met allerlei financiële onderdelen.

Aan het eind van de training heeft de cursist zelf een financiële jaarplanning gemaakt, waarop hij/zij per maand kan aflezen wat er precies heeft plaatsgevonden en wat er nog te komen staat. De doelstelling van de training is, dat je in de toekomst financieel zelfredzaam bent en daarmee rust hebt in je hoofd.

Wil jij ook...

• Balans tussen inkomen en uitgaven?

• Rust in je hoofd?

• Geen financiële problemen?

Aanmelden

Bedrijven

Loonbeslagen, uitkeren van voorschotten, vervroegd uitkeren van vakantiegeld, stress gerelateerde ziekmeldingen, slechte en negatieve sfeer op de werkvloer? Herkent u dit? Steeds meer organisaties worden geconfronteerd of opgezadeld met financiële problemen van werknemers.

Uit onderzoeken blijkt dat daardoor medewerkers steeds slechter inzetbaar zijn op de werkvloer. Het ziekteverzuim stijgt en de afdelingen financiële administratie en HR krijgen er op deze manier een extra taak bij om dit in goede banen te leiden. Ook van leidinggevenden wordt steeds meer (inlevingsvermogen) gevraagd.

Supportoplus wil graag uw werknemers door middel van praktische trainingen, vaardigheden en kennis overbrengen zodat zij niet (verder) in financiële problemen komen. Een goede basis wordt gecreëerd als uw werknemer zijn financiële huishoudboekje op orde heeft. De inhoud van de trainingen is divers en er wordt gewerkt met de laatste wet- en regelgeving.

Aanmelden

Welk geldtype is uw werknemer?

Aan de eind van de training kan uw werknemer een jaarplanning maken. Wat zijn de (verwachte) inkomsten en wat zijn de (verwachte) uitgaven. Zo heeft uw werknemer overzicht en kan curatief in plaats van reactief handelen. Overzicht in de financiële huishouding brengt rust met zich mee en daardoor kwalitatief een betere inzetbaarheid van werknemer.

De volgende onderdelen komen aan bod:

• Eigen financiële huishoudboekje maken

• Inkomsten en uitgaven overzicht

• Budgetteren (vaste lasten)

• Lenen (wel of niet?)

Aanmelden