Diensten

Hoe wij werken

We werken aan het vergroten van hun netwerk, maatschappelijke participatie en hun zelfredzaamheid. Samen met de cliënten stellen we persoonlijke doelen op. Door groepsactiviteiten en individuele begeleiding wordt aan deze doelen gewerkt. Bovendien worden mantelzorgers zo tijdelijk ontlast bij hun zorgtaken.

De groepsactiviteiten zijn divers, met aandacht voor ontspanning, creatieve en leerzame bezigheden. Ook organiseren we samen met partners uit de buurt voorlichting over zorg en welzijn. Daarnaast stimuleren we onze cliënten om kennis te maken met voorzieningen in de buurt, zoals een buurthuis of bibliotheek.

Werkwijze

We werken oplossingsgericht en benaderen jeugdigen en hun ouders als experts in hun eigen leven. We helpen hen bij het vinden van hun eigen oplossingen. Onze coaches begeleiden gezinnen in hun vertrouwde omgeving en zijn goed bereikbaar.

Ze nemen de tijd en sluiten aan bij taal en belevingswereld van de jeugdigen en hun opvoeders. Bij het kiezen van een hulpverlener houden we rekening met etniciteit, gender en thuistaal.

Doelgroep


De cliënten van de onze dagbesteding zijn 18+. Ze ervaren eenzaamheid en/of zijn chronisch ziek. Daarnaast is er veelal sprake van verminderde zelfredzaam op (een van) de leefdomeinen tijdsbesteding, sociaal netwerk of maatschappelijke participatie.

WMO

Voor onze dagbesteding hebben cliënten een Wmo-indicatie nodig. We houden met iedere nieuwe cliënt een kennismakingsgesprek. We vinden het belangrijk dat wij onze cliënten goed leren kennen.

Heeft u een vraag?

Jeugdhulp

Onze doelgroep bestaat uit jeugdigen en gezinnen met enkelvoudige en multiproblematiek. In de diverse stadsregios van Noord Holland en in het zuiden zoals in Limburg en Brabant , zijn de aanbieders van specialistische jeugdhulp nog voornamelijk wit en blauw.

Scholing en training

Met onze cultuur sensitieve expertise en outreachende werkstijl wil Supportoplus er met kernpartners voor gaan zorgen dat jeugdigen en opvoeders met hun specialistische vragen en problemen terecht kunnen in hun directe omgeving. Door specialistische jeugdhulp in de leefwereld te brengen van jeugdigen en gezinnen en daarbij nauw aan te sluiten bij, hun behoeften en wensen maken we jeugdhulp toegankelijker in de wijk en effectiever voor de jeugd.

Heeft u een vraag?

Dagbesteding

We bieden zinvolle en laagdrempelige dagbesteding voor ouderen in een voor hen vertrouwde en veilige omgeving. We bieden passende activiteiten die aansluiten op de interesses van onze cliënten waarbij we rekening houden met hun diversiteit.

In onze dagbesteding richten wij ons op volgende doelgroepen:

• LVB

• Dementie/ouderen

•Zorgmijders

• Jongeren en jong volwassenen

• •Gezinnen

• Status houders

• (jong)gehandicapten

•Ex-gedetineerden

Heeft u een vraag?