Jobcoaching

Jobcoaching

Jobcoaching is bedoeld voor werknemers die zijn geplaatst bij een organisatie en die professionele ondersteuning nodig hebben om plaatsing een blijvend karakter te geven.

Het beoogde resultaat van JobCoaching is een duurzame arbeidsinpassing te realiseren en het verkrijgen van handvatten om de arbeidsrelatie tussen werkgever en werknemer optimaal te houden (doorlooptijd 2 – 6 maanden).


Coaching plan

Het coaching plan vormt het uitgangspunt voor de coaching gesprekken. De rode draad van deze gesprekken is het realiseren van een blijvende arbeidsverhouding waarbij beide partijen – werkgever en werknemer – zelfstandig oplossingen kunnen vinden voor eventuele problemen.

De werknemer krijgt inzicht in zijn arbeidsverhouding met de werkgever en in zijn functioneren. Het traject wordt geëvalueerd in een driegesprek tussen coach , werkgever en werknemer. Op basis van de coaching gesprekken en het driegesprek stelt de coach een afrondende rapportage op met hierin opgenomen – indien nodig – een aanbeveling voor vervolgstappen.

Aanmelden

Onze diensten

• Intakegesprek

•Werkplekonderzoek

•Opstellen coaching plan

•Coaching gesprekken

•Afrondend driegesprek

•Eindrapportage

Aanmelden

Werkwijze

De coach voert een intakegesprek met de werkgever en de werknemer en inventariseert welke stappen genomen dienen te worden. Aansluitend verricht de coach nader onderzoek naar het profiel van de werknemer, de functie-eisen, de werkplek, de werkomstandigheden en de wensen van de werkgever.

Indien nodig voert de coach ook een observerend werkplekonderzoek uit. Op basis van de intake en het werkplekonderzoek stelt de coach een coaching plan op. Hierin zijn opgenomen de doelstelling, het tijdsbestek, het aantal gesprekken en de thema’s van de gesprekken. De coach adviseert indien noodzakelijk over aanvullende scholing.

Aanmelden