Loopbaan begeleiding

Loopbaan begeleiding

Blijf ik of…vertrek ik? Ben je nog voldoende gedreven om te blijven in jouw huidige baan bij de huidige werkgever of krijgt je meer energie en werkplezier in een nieuwe werkomgeving, mogelijk bij een andere werkgever?

Jouw werkgever biedt je de mogelijkheid om uw eigen drijfveren voor werk te meten en met een coach te onderzoeken of wat je nu doet nog voldoende bij jou past of dat je beter andere uitdagingen op kunt zoeken (intern dan wel extern).

Eerst de wil, dan pas de weg

In iedere loopbaan kun je, als medewerker geconfronteerd worden met vragen of jouw huidige baan nog wel aansluit bij jouw talenten, dromen en ambities. Om duurzaam inzetbaar te blijven kan het programma loopbaan coaching inzicht geven en helpen om op het goede spoor te blijven.


Loopbaan coaching

Loopbaan coaching kan op verschillende momenten in een loopbaan toegevoegde waarde hebben. Immers, ieder mens doorloopt verschillende levensfasen met bijbehorende wensen en behoeften. Vragen waarbij loopbaan coaching ingezet kan worden zijn bijvoorbeeld:

• Wie ben ik, wat kan ik, wat wil ik?

• Waar ben ik goed in, wat zijn mijn talenten?

• Wat zijn mijn drijfveren?

• Kan ik mijn talenten voldoende inzetten in mijn huidige baan?

• Past mijn huidige baan bij mijn talenten, dromen en ambities?

• Welke (loop)baan past wel / beter bij mijn talenten, dromen en ambities?

• Kunnen mijn loopbaan wensen mijn huidige werkgever versterken en is daar ruimte voor?

• Welke kansen zijn er in de externe arbeidsmarkt om mijn (loop) baanwensen te realiseren?

Aanmelden

Mobiliteitscoach

Samen met een ervaren Mobiliteitscoach gaat je in gesprek om antwoorden op deze vragen te krijgen. Aanvullende testen en instrumenten kunnen worden ingezet om dit proces te ondersteunen en een realistische richting te bepalen voor jouw loopbaan. We maken dat concreet in een “persoonlijk profiel”. Alles wat je belangrijk vindt staat erin. Zoals wie je bent , jouw historie, jouw ambitie, welke (loop) baan stappen op korte en langere termijn zijn passend en realistisch.

Hoe ziet het programma er uit?

Voor het programma Loopbaan begeleiding wordt gestart met een assessment Blaauwdruk.

Blaauwdruk is een:

• Onderbouwd inventarsatie onderzoek, met gevalideerde resultaten.

• Een toegankelijk assessment. Wat je niveau ook is, je kunt de vragenlijsten online invullen.

Wat wordt gemeten?

Voor de Blaauwdruk wordt gebruik gemaakt van de My Motivation Insights Kleurentest. De drijfveren die je bezit bepalen in belangrijke mate jouw functioneren in een team of organisatie. Deze drijfveren worden bepaald door neurofysiologie en door omgevingsfactoren. Er kunnen bij ieder individu 6 drijfveren worden onderscheiden – en gemeten.

Deze drijfveren hebben voor iedereen een verschillende intensiteit en volgorde, wat resulteert in een groot aantal verschillende profielen. De zes drijfveren die we onderscheiden, worden met kleurcodes aangeduid. Blaauwdruk meet deze drijfveren snel en accuraat. Door de kleurcodes kunnen testresultaten op een duidelijke en eenvoudige manier worden weergegeven.

Programma bestaat uit twee fases:

1. In grote lijnen is het loopbaantraject, dat hoort bij de loopbaan begeleiding van Supportoplus, op te splitsen in twee verschillende fases . Door het doorlopen van deze fases kan uiteindelijk een advies op maat worden uitgebracht.

2. In totaal worden er vier tot acht coaching gesprekken gevoerd met een loopbaancoach. Elke 2 weken gaan we aan de slag met de kandidaat.

Aanmelden

Zelfanalyse

Fase 1: Loopbaantraject

In de eerste fase van het loopbaantraject, ligt de focus op wie de kandidaat is en zijn of haar verleden. Vragen die hier aan bod komen, zijn: wie ben ik, wat kan ik en wat wil ik. In de onderstaande afbeelding vindt deze fase zich aan de linker kant van de lus plaatst. Door te kijken naar het CV en de biografie wordt meer duidelijk over de geschiedenis van de kandidaat, door vervolgens de sterke en zwakke punten en overtuigingen van de kandidaat in kaart te brengen, wordt een helder beeld geschetst van de kandidaat. Aan de hand hiervan kan gekeken worden naar de toekomst, waarmee fase 2 aanbreekt..

Fase 2: Arbeidsmarktanalyse

De fase die zich rechts van de lus afspeelt, gaat het om het in de praktijk brengen van fase 1. Het uiteindelijke doel hierbij is om met een concreet actieplan op zoek te gaan naar een toekomstige werkgever. Door te kijken hoe de kandidaat getriggerd kan worden en wat zijn of haar missies en dromen zijn, kan vol enthousiasme aan een helder actieplan gewerkt worden. Hierna is het tijd voor het verkennen van de arbeidsmarkt, het inrichten van een arbeidsmarktstrategie en het concreet benaderen van de arbeidsmarkt.

Aanmelden