Mediation ondersteuning

Mediation ondersteuning

Een ruzie op de werkvloer zit in een klein hoekje. Als u een (langdurig) meningsverschil heeft met uw werknemer en frustraties of met tegenzin werken vinden plaats, dan kunt u eigenlijk wel spreken over een arbeidsconflict. Het wordt van kwaad tot erger. U merkt dat de productiviteit van uw medewerker afneemt of, erger nog, hij of zij meldt zich op een dag ziek. Wat als u er samen niet uitkomt…

Arbeidsconflicten komen helaas vaak voor. Eén van de belangrijke oorzaken is een gebrek aan communicatie tussen werkgever en werkenemer. De werkgever wil dat de medewerker produceert, terwijl de werknemer zich ondertussen niet begrepen voelt.

Dit kan verscheidene redenen hebben, bijvoorbeeld te hoge werkdruk, pesten, gebrek aan waardering, verveling of beloftes die niet worden nagekomen. De werknemer durft dit vaak niet bespreekbaar te maken uit angst voor ontslag of degradatie van de functie.


Wij begeleiden arbeidsconflict trajecten

Als u er samen niet meer uitkomen, dan biedt de begeleiding van een coach of een mediator, al dan niet in combinatie met een advocaat, een oplossing. De afgelopen jaren hebben wij diverse arbeidsconflict trajecten begeleid. We stimuleren en coördineren daarin de samenwerking tussen u als werkgever met uw medewerker en de mediator of advocaat.

Door als neutrale partij hierin te bewegen, voelen zowel u als uw werknemer zich niet door ons bedreigd. Integendeel, het wordt als zeer prettig ervaren dat wij als vraagbaak en steun kunnen dienen in het gehele proces.

Aanmelden

Wat doet een mediator?

Een mediator helpt in eerste instantie vaak bij conflicten. Als er een conflict ontstaat tussen werknemer en werkgever heeft dit aan alle kanten een negatieve uitwerking. De werknemer gaat niet meer met plezier naar zijn werk en kan door het conflict zelfs gezondheidsklachten krijgen.

De werkgever ziet op zijn beurt dat het conflict spanningen met zich meebrengt, die niet goed zijn voor het bedrijf. In sommige gevallen is ontslag geen goede oplossing of wordt er geen toestemming voor het ontslag gegeven door de kantonrechter of het UWV. In die gevallen moet u toch proberen het probleem onderling op te lossen. Mediation kan hierbij helpen en helpt in sommige gevallen ook bij ontslag (exit-mediation).

Arbeidsmediation bij conflict

Een mediator met kennis van het arbeidsrecht kan met beide partijen om tafel gaan zitten. Het doel is om het conflict uit te praten en begrip voor elkaar te krijgen. Op die manier moet er weer een normale werksituatie ontstaan. De mediator is de neutrale derde, die de leiding heeft in het gesprek en ervoor zorgt dat beide partijen hun verhaal kwijt kunnen.

Aanmelden

Exit- Mediation

Wanneer er toch ontslag volgt zal de mediator exit-mediation voorstellen. Dit komt voor in gevallen wanneer de gesprekken met de mediator het probleem niet hebben opgelost. Soms komen beide partijen tijdens mediation tot de conclusie dat het beter is om uit elkaar te gaan.

De mediator gaat in zo’n geval samen met de werknemer en de werkgever bekijken op welke manier zij het beste uit elkaar kunnen gaan. Het inschakelen van een mediator zorgt er in zo’n geval vaak voor dat het ontslag in goede harmonie kan plaatsvinden.

Mediator kiezen

Bij het kiezen van een mediator is het vooral belangrijk diegene neutraal is. Dit is bij arbeidsmediation vaak lastig. De werkgever betaalt de mediator, dus is deze wel neutraal? Mocht u het idee krijgen dat de mediator meer partij van de werkgever kiest, dan gaat er iets niet goed.

Wellicht kun je met de werkgever afspreken dat u de arbeidsmediator mag uitkiezen. Daardoor heeft u wellicht ook meer vertrouwen in het verdere proces. Bent u op zoek naar een goede arbeidsmediator of heeft u vragen over arbeidsmediation neem gerust contact met ons op.

Aanmelden