MVO-beleid

Supporto+


Het MVO-beleid van Supportoplus kenmerkt zich door het lokale karakter ervan. Daar zit volgens ons ook de kracht.

Onze ketenpartners geven wij de ruimte én de middelen om zelf de meest passende vorm te vinden om respectvol om te gaan met het milieu en om maatschappelijke initiatieven te omarmen en te ontplooien. Door het (vaak) lokale karakter van deze activiteiten is de persoonlijke inzet en betrokkenheid van onze partners en hun medewerkers groot.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen


Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) is zoveel meer dan groen of duurzaam zijn. In deze tijd is het vanzelfsprekend dat organisaties er alles aan doen om milieubewust te handelen en een financiële bijdrage leveren aan maatschappelijke initiatieven, zoals het sponsoren van sportverenigingen en goede doelen. Dat geldt ook voor Supportoplus.

We onderscheiden ons daarin niet van onze concurrenten. Waarmee we ons wel onderscheiden is de manier waarop we onze wijsheid delen met de maatschappij en onze medewerkers. Want ook dat is MVO in onze ogen.

Aanmelden

 

Wat kan Supporto+

vandaag voor u betekenen?


AANMELDEN