Outplacement werknemer

Outplacement werknemer

Jouw werkgever organiseert zijn bedrijf opnieuw, anders, met minder mensen of met andere mensen, met andere kwaliteiten. Kortom helaas hoort je bij de groep waar afscheid van genomen wordt. Jouw werkgever ondersteunt jou echter wel door middel van outplacement bij het vinden van een nieuwe loopbaan.

Mobiliteitsprogramma outplacement

Een pragmatische aanpak. Een persoonlijke coach. Veel tijd voor motivatie en hulp bij praktisch solliciteren. Assessment en beroepskeuze test, CV opstellen, brieven schrijven, wegwijs op internet, maar vooral: wij leveren zelf kansen aan en regelen gesprekken bij potentiële werkgevers.

Soms is een overstap nodig om je weg te kunnen vervolgen!


Wat is outplacement?

Outplacement is deskundige begeleiding bij het zoeken naar een nieuwe plaats op de arbeidsmarkt. Die begeleiding is altijd maatwerk en wordt uitgevoerd door een outplacementbureau. Ieder individu stelt andere eisen aan de begeleiding. Het doel blijft gelijk: een andere baan. Bij voorkeur binnen korte termijn.

Aanmelden

Reorganisatie

Jouw werkgever organiseert uw bedrijf opnieuw, anders, met minder mensen of met andere mensen, met andere kwaliteiten. Kortom je hoort helaas bij de groep waar afscheid van genomen gaat worden en je wordt wel ondersteuning geboden in de vorm van outplacement bij het vinden van een nieuwe loopbaan.

Individueel

Wanneer de doelstellingen van jezelf en die van jouw werkgever te ver uit elkaar zijn komen te liggen, kan dit leiden tot ontslag. Vaak wordt door de werkgever outplacement aangeboden om jou te begeleiden naar ander werk. Ieder Outplacementtraject begint met een intakegesprek , waarin een inventarisatie plaatsvindt van jouw wensen en mogelijkheden. Het intakegesprek is ook bedoeld om kennis te maken met de Mobiliteitscoach. Het is blijft immers mensenwerk en de persoonlijke klik met de coach vinden wij heel erg belangrijk.

Na de intake wordt een actieplan opgesteld: de door u gewenste functie, branche, regio, eventueel benodigde opleidingen worden gespecificeerd. Indien je het lastig vind om aan te geven welke richting uw loopbaan uit moet gaan dan helpen wij jou daarmee. Je kunt kiezen uit verschillende assessments en door coaching gesprekken helpen we jou weer een richting naar werk te vinden die bij je past.

Vervolgens vindt een verkenning van de arbeidsmarkt plaats. Is het krijgen van de gewenste functie binnen een redelijke termijn (6 maanden) haalbaar? De begeleiding door onze Mobiliteitscoach is altijd individueel. Onze aanpak in de gesprekken is pragmatisch. Zowel jij als de Mobiliteitscoach zoeken naar vacatures en creëren samen zoveel mogelijk kansen.

Je wordt geadviseerd bij het opstellen van brieven en CV en oefent met jou sollicitatiegesprekken, netwerken en presentatietechnieken. De Mobiliteitscoach geeft zelfvertrouwen en een luisterend oor als het even tegen zit. Wij hebben een actieve opstelling als het gaat om het vinden van de nieuwe baan voor jou. Wij hebben zelf Arbeidsmakelaars in huis die de door jou gewenste baan kunnen vinden en maken gebruik van ons uitgebreide netwerk.

Aanmelden

Diensten

Wij verzorgen complete outplacement trajecten vanaf de fase van begeleiding bij het ontslag tot nazorg na het verkrijgen van de baan. Daarnaast is ook inkoop van deelproducten mogelijk:

Assessments

Diverse mogelijkheden voor het in beeld brengen van motivatie, drijfveren en competenties.

Workshops

• training solliciteren

• training netwerken

• training sociale media

• training presentatie technieken

Netwerk/jobhunting

Jobhunting, met ondersteuning van een Arbeidsmakelaar wordt gezocht naar vacatures. Via ons netwerk en onze vacaturebank, het Werkkompas kan actief gezocht worden naar banen binnen jouw en ons eigen netwerk.

Tarieven outplacement

Jouw werkgever betaalt de kosten van het outplacement traject. Voorafgaand aan een kennismaking met ons maken wij graag een offerte op maat voor jouw werkgever aan de hand van het beschikbare gestelde budget. Meer informatie?

Aanmelden