Personen en familierecht

Echtscheiding


Een echtscheiding is nooit leuk. Naast dat het vaak een emotioneel heftige periode is, komen er nog aardig wat praktische zaken bij kijken. Het kan zijn dat u moeilijk weloverwogen beslissingen kunt nemen in die periode. Komt u er niet gezamenlijk uit ? Dan heeft u de mogelijkheid via een advocaat een echtscheiding aan te vragen. Daarnaast kan juridische hulp bij een echtscheiding erg van pas komen. Soms kan een advocaat nog bemiddelen tussen uw partner en u.

Hoe werkt het?

Binnen de wet zijn er erg veel zaken geregeld voor de echtscheiding. Er zijn zelfs verschillende manieren om van elkaar te scheiden. Bij bijna al die manieren komt u echter wel in aanraking met de rechtbank, waardoor het handig kan zijn om juridische hulp te hebben.

Enkele typen echtscheidingen:


• Verzoekschrift tot echtscheiding. Dit is de meest gangbare manier van scheiden. U, uw partner of beide dienen een verzoekschrift tot echtscheiding in bij de rechtbank. Als alles soepel verloopt, is de scheiding meestal binnen 3 maanden geregeld. Is één van de partners het niet eens met het verzoek? Dan kan hij/zij verweer voeren. Zo kan de procedure wel een stuk langer duren, minimaal 9 maanden.

• Voorlopige voorziening. Als het scheidingsproces erg lang duurt, kunt u via uw advocaat om een voorlopige voorziening vragen. De rechter neemt dan alvast een voorlopige beslissing over enkele zaken waar de twee partners het niet over eens zijn, zoals wie blijft er in de woning totdat de scheiding rond is.

• Scheiding van tafel en bed. Bij deze scheiding bent u officieel nog steeds getrouwd, alleen leeft u niet meer samen met uw partner. Ook hier is een advocaat voor nodig. Deze vorm van scheiden komt nog maar weinig voor en bestaat nog omdat men vroeger verplicht was tijdens het huwelijk samen te leven.

Juridisch traject


Soms kiezen mensen vanwege hun geloofsovertuiging nog voor een scheiding van tafel en bed, of vanwege praktische redenen. Bij een echtscheiding komt u sowieso bij de rechtbank terecht. Daar wordt de scheiding officieel geregeld en besloten. Voor een echtscheiding heeft u ook een advocaat nodig. U kunt zelf een advocaat in de arm nemen of samen met uw partner. Als u ervoor kiest om samen een advocaat in te huren, let er dan wel op dat de advocaat geen mediator is, maar iemand die alle juridische kanten van de scheiding kent en uitlegt wat er moet gebeuren.

Lukt het niet om samen tot goede afspraken te komen? Dan kunt u apart van elkaar een advocaat inhuren. Behalve dat het verplicht is, is een advocaat ook erg handig omdat hij ervaring heeft bij de procedure van een echtscheiding. Zeker als u samen een eigen bedrijf heeft of als er veel vermogen binnen het huwelijk is. Dan wilt u natuurlijk dat er niets misgaat.

Kind alimentatie


Kijk bij het kiezen van advocaat vooral naar wat u wil dat de advocaat voor u doet. Moet hij er alleen zijn voor de formele procedures of moet hij echt uw belangen nastreven en er alles aan doen om die veilig te stellen?

Alimentatie is nodig als u gaat scheiden en nog minderjarige kinderen heeft. Het kan ook gaan om partneralimentatie. De scheidingsperiode is vaak erg zwaar en vraagt veel van iemand vanwege de heftige emoties en juridische processen. Ook bij het regelen van de alimentatie komt het één en ander kijken op juridisch gebied. U zult met uw partner moeten overleggen om een goede alimentatie vast te stellen. Lees meer over alimentatie en waarom juridische hulp hierbij kan helpen!

Afspraak maken

Soorten alimentatie


Alimentatie is een onderdeel van de onderhoudsplicht; uw plicht om voor uw partner en kinderen te blijven zorgen na een echtscheiding. De alimentatie is hierbij een betaling die aan de partner wordt gedaan om een deel van de kosten van het levensonderhoud te vergoeden. We kunnen twee soorten alimentatie onderscheiden:

1. Partneralimentatie.

Als de inkomens van u en uw partner erg verschillen kunt u ervoor kiezen om een partneralimentatie af te spreken. Het ligt geheel aan u en uw (ex-)partner hoe lang die alimentatie wordt betaald en hoe hoog die is. Deze afspraak moet wel goed vastgelegd worden in een echtscheidingsconvenant. Lukt het niet om goede afspraken te maken? Dan kan de rechter ze vaststellen.

1. Kinderalimentatie.

Wanneer u en uw partner nog minderjarige kinderen hebben tijdens de scheiding wordt er een kinderalimentatie afgesproken. De partner die de kinderen thuis heeft krijgt dan een bepaald bedrag van de andere partner. Deze kunt u of samen afspreken of door de rechter laten vaststellen. Juridische adviseurs kunnen u helpen bij het vaststellen van zowel partner- als kinderalimentatie.

Hoe werkt het?


Het regelen van de alimentatie kan een langdurig proces zijn. Gelukkig hoeven u en uw partner het niet per se eens te zijn en kan de rechter ook de alimentatie vaststellen. Maar u wilt natuurlijk het liefst alles zo soepel mogelijk laten verlopen. Daar kan een juridisch adviseur bij helpen. Hij of zij weet precies hoe de alimentatie geregeld is, wat normale bedragen en de tijdsduur van die alimentatie zijn en hoe dit vastgelegd moet worden.

Regels


Er zitten namelijk aardig wat regels aan de alimentatie vast. Zo kan de partneralimentatie maximaal 12 jaar duren, maar als het huwelijk korter dan vijf jaar duurde en u geen kinderen had is de alimentatietermijn net zo lang als het huwelijk was. Ook als de ontvangende partner opnieuw trouwt kan de alimentatie stopgezet worden. U kunt ook samen de partneralimentatie stopzetten. Dat gebeurt meestal via een advocaat of notaris. U hoeft niet naar de rechtbank als u het hierover eens bent.

Alimentatieverplichting


De kinderalimentatie kunt u niet eerder beëindigen dan de wettelijke termijn. In de wet is vastgelegd dat de alimentatieverplichting voorbij is als een kind 21 jaar is geworden. Is uw kind tussen de 18 en 21 jaar? Dan hangt het af van de economische zelfstandigheid van uw kind of u nog verplicht bent om alimentatie te betalen. Kan uw kind op die leeftijd al prima voor zichzelf zorgen, bent u vaak niet meer verplicht om alimentatie te betalen. Ook om dit vast te leggen kunt u het beste contact opnemen met een advocaat of juridisch adviseur.

Afspraak maken

 

Wat kan Familierecht

vandaag voor u betekenen?


AANMELDEN