Schuldhulpverlening

Schuldhulpverlening

Het netwerk van Supportoplus heeft de kennis en ervaring op het gebied van schuldhulpverlening voor ondernemers en ex-ondernemers. Met de groeiende groep zpp-ers groeit ook de groep die het helaas niet redt. Supportoplus vindt dat burgers die ondernemer zijn ook geholpen moeten worden met hun schulden

Wij zijn landelijk actief, in samenwerking met een groot aantal gemeenten. Onze missie is het taboe op financieel falen te doorbreken en ondernemers vakkundig en respectvol bij te staan en een financieel duurzaam toekomstperspectief te realiseren.

Door onze inzet kan meer dan 65% van de ondernemers een doorstart maken. Wij zorgen ervoor dat de ondernemer kan blijven voorzien in eigen inkomen en voorkomen hiermee dat een beroep gedaan wordt op gemeentelijke -of overheidsvoorzieningen

Is een onderneming niet levensvatbaar, dan zorgen wij voor een duurzame oplossing van de schulden met als uitgangspunt dat de ex-ondernemer door middel van loondienstverband blijft voorzien in eigen inkomen.


Schuldhulp gemeente

Supportoplus werkt onafhankelijk en streeft daarbij naar het hoogst haalbare resultaat voor alle betrokken partijen. Hierdoor werken crediteuren en ketenpartners, zoals maatschappelijk werk, efficiënt met ons samen en dit vergroot de kans op een duurzame oplossing van de schulden. Door onze jarenlange ervaring zijn wij goed bekend met de sociale kaart.

Wij kunnen hierdoor:

• Snel schakelen en actie ondernemen in urgente gevallen

• Zeer korte doorlooptijden hanteren

• Kennis uit diverse arrondissementen van rechtbanken toepassen

• Landelijk en regionaal (politiek) netwerk op peil houden

De (juridische) complexiteit van schuldhulpverlening voor ondernemers is voor veel gemeenten en ondernemers één van de belangrijkste redenen om Supportoplus in te schakelen. Onze ervaring met de werkwijze van crediteuren en rechtbanken en onze kennis van wet- en regelgeving, maken dat wij net die extra stap kunnen zetten. Iedere ondernemer vraagt om maatwerk en wij beschikken over de juiste expertise om samen met de ondernemer de passende oplossing te realiseren.

Gemeenten en schuldhulpverlening

Werk je bij een gemeente en heb je te maken met burgers die ondernemer zijn of zijn geweest en financiële problemen hebben? Dan is onderstaande informatie voor jou bestemd. Hier vind je meer informatie over de voordelen van schuldhulpverlening voor ondernemers en de samenwerking met Supportoplus.

Aanmelden

Schuldhulp werkgever

Schulden leiden tot stress, lichamelijke gezondheidsproblemen en hebben daardoor negatief effect op productiviteit en ziekteverzuim. Daarnaast zorgen loonbeslagen voor een onnodige belasting op de administratie van uw bedrijf.

De gebruikelijke route via de gemeentelijke schuldhulpverlening is vaak voor mensen een drempel en kost doorgaans onnodig veel tijd. Als werkgever kunt u het initiatief nemen bij het sneller oplossen van schulden. Wij werken niet met richtlijnen, protocollen, afvinklijsten of standaardprocedures. Het begint met een gesprek met uw werknemer bij ons of op uw bedrijf.

We laten uw werknemer eerst zijn verhaal doen, vragen door tot de kern van de zaak, bespreken de mogelijkheden en komen dan met een plan van aanpak en een kostenopgaaf. Wij brengen u als werkgever een starttarief in rekening en zoeken onze vergoeding voor het overige in regelingen van de overheid. Loopt er loonbeslag? Laat dit niet onnodig lang doorlopen, er zijn mogelijkheden om dat op te lossen.

Aanmelden

Schuldhulp werknemer en particulieren

Heb je geen idee wat je iedere maand te besteden hebt? En vind je het lastig om je administratie bij te houden? Wij kunnen je helpen overzicht te krijgen in je geldzaken.

Voor schuldhulp kunt u aankloppen bij de gemeente. De schuldhulp wordt soms door de gemeente zelf uitgevoerd maar in veel gevallen uitbesteed aan partijen zoals kredietbanken.

De gemeente betaalt de kosten maar u bent helaas niet de enige in de rij. Het kan soms lang duren voordat u geholpen wordt en soms zijn er redenen om u (nu nog) geen hulp te bieden.

Onze dienstverlening is niet gratis maar u wordt wel direct met maatwerk geholpen. De kosten worden vaak door familie, werkgevers en soms alsnog nog door de gemeente betaald.

Duurt het te lang, dreigt er beslag en ontruiming of wordt u helemaal niet geholpen? Neem dan vrijblijvend contact op. Als we mogelijkheden zien dan plannen we een gratis intakegesprek bij ons op kantoor. U ontvangt daarna een plan van aanpak en kostenopgaaf. De keus is dan aan u.

Schuldhulpverlening in het belang van onze maatschappij

Mede als gevolg van de economische crisis is het aantal kleine ondernemers hard gegroeid. Van de 1,5 miljoen bedrijven die Nederland op dit moment telt, zijn 1 miljoen zzp’ers. Ondernemen is risicovol en zpp’ers zijn een uiterst kwetsbare groep. 70% van alle zzp’ers sluit hun bedrijf binnen 4 jaar, 60% daarvan om financiële redenen. De toename van zelfstandigen betekent dus ook een toename van mensen met financiële problemen.

Schuldhulpverlening blijft een uitdagende taak

Schuldhulpverlening is juridisch en sociaal een uitdagende taak. De schulden van de ondernemer moeten geïnventariseerd worden, de boekhouding op orde gebracht en er moet vastgesteld worden hoeveel van de schuld nog betaald kan worden. Vervolgens vinden er onderhandelingen plaats met de schuldeisers over hoeveel de ondernemer kan betalen.

Ondernemers die in financiële problemen verkeren hebben veel support en aandacht nodig. Schulden betekenen een enorme psychologische last. De ondernemers kampen met sterke gevoelens van schaamte, er alleen voor staan, angst, en controleverlies. Vaak worden in deze situatie de persoonlijke relaties met partners, familieleden en vrienden zwaar geraakt.

Aanmelden