Sociaal makelaar

De sociaal makelaar legt de verbinding tussen bewoners met de mogelijkheden, kansen en krachten en heeft daarbij de focus op (potentieel) kwetsbare bewoners.

Een (potentieel) kwetsbare burger is iemand met een beperking in zijn of haar zelfredzaamheid en/of participatie.


Sociaal domein

Het sociaal domein is aan sterke veranderingen onderhevig. Verantwoordelijkheden worden overgedragen van rijksoverheid naar gemeenten. Passend bij de nieuwe betekenis van gezondheid zoeken veel gemeenten naar manieren om fragmentatie te verminderen en de zelfredzaamheid van burgers te vergroten, gebruikmakend van de ondersteuning van mensen in het sociale netwerk.

Gezondheid is daarmee zowel een thema voor kwetsbare groepen die door beperkingen niet goed mee kunnen doen in de samenleving, maar ook (juist!) voor de redzame burger en diens vermogen om actief bij te dragen aan de leefbaarheid en inclusiviteit van de wijk.

Aanmelden

Verbinding leggen

Dit betekent dat er verbinding moet worden gelegd tussen zorg en welzijn op gebieds- en wijkniveau. Supportplus ontwikkelt projecten die een goede invulling proberen te geven aan het verbinden van zorg- en welzijnsaanbod met burgerparticipatie en vrijwillige buurtinitiatieven door drie gebiedsgerichte Sociale Teams uit te rusten met een 'Sociaal Makelaar'.

Aanmelden

Wat doet een social makelaar?

De Sociaal Makelaar ondersteunt de participatie in de wijk door het faciliteren en coördineren van initiatieven, verenigingen en burgernetwerken in de wijk en verbindt deze via de Sociale Teams met de welzijns- en gezondheidsbehoeftes van kwetsbare groepen.

Op die manier ontstaat er tweerichtingsverkeer tussen burgers en zorg & welzijnswerk. Daarmee wordt het zelf-organiserend vermogen en de participatie van (kwetsbare) bewoners versterkt. Wilt u weten wat supportoplus voor uw gemeente kan betekenen, neem dat contact met ons op.

Aanmelden