Stay Focus

Methodiek

Sociale vaardigheden training


De training sociale vaardigheden (SoVa training) is gericht op de vaardigheden die nodig zijn om goed met andere mensen om te kunnen gaan. Deze vaardigheden zijn noodzakelijk voor het opbouwen en in stand houden van relaties en zijn daarom onmisbaar in elk goed contact met mensen. Sociale vaardigheden spelen een belangrijke rol in het leven, elke dag weer. Supportoplus geeft de SoVa training enkele keren per jaar.

De training is uitermate geschikt voor jongeren vanaf 12 jaar. Voor volwassenen is er een aangepaste training die eveneens enkele keren per jaar wordt gegeven. De SoVa training wordt gegeven in kleine groepen in de trainingsruimte bij Supportoplus of kan ook in een buurthuis georganiseerd worden.

De basis


Om contacten aan te gaan en te onderhouden hebben we vaardigheden nodig zoals luisteren, omgaan met kritiek en het kunnen aangeven van je grenzen. Assertiviteit is een belangrijk onderdeel van sociale vaardigheden. Het gaat hierbij om vaardigheden die te maken hebben met het opkomen voor jezelf, zonder daarbij anderen te kwetsen. Het inleven in de ander, welke vragen zouden gesteld kunnen worden aan de ander, en durven we dit in een groep.

In de training sociale vaardigheden komen al deze vragen aan bod en leren we om verschillende sociale vaardigheden toe te passen in het dagelijkse leven.

Maak hieronder kennis met onze Stay Focus coaches en trainers:


Hoe ziet de training eruit?


De training vindt plaats in een groepssetting. Binnen de groep oefen je diverse sociale vaardigheden. Denk hierbij aan opkomen voor je mening, het geven en ontvangen van complimenten, het starten en onderhouden van een gesprek en het geven en ontvangen van kritiek. Een gedeelte van de training bestaat uit aanvullende theorie. Daarnaast is er ruimte voor het delen van ervaringen met andere deelnemers.

Het doel van deze training is om jezelf in staat te stellen op een betere manier contacten te gaan leggen en vaardigheden aan te leren, die je in staat stellen op een betere manier contact met anderen aan te gaan. Door het oefenen van concrete (lastige) situaties zal je probleemoplossend vermogen vergroten en door het aanleren van sociale denkpatronen, krijg je meer zicht op sociale situaties en je eigen rol daarin.

De training sociale vaardigheden die door Supportoplus wordt gegeven, wordt op de behoefte van de cliënt afgestemd. Tijdens het intakegesprek wordt bekeken wat exact jou hulpvraag is, met als doel je sociaal vaardiger te maken. Thema’s die aan de orde kunnen komen zijn onder andere: kennismaken, praatje maken, luisteren en een ander iets vragen, contact maken, complimenten, gevoelens, je mening geven, (feedback geven, feedback ontvangen), opkomen voor jezelf, onderhandelen, grenzen bewaken, samenwerken en reageren op pesten.

Zelfvertrouwen


Sociale vaardigheidstraining versterkt het gevoel van zelfvertrouwen, je leert jezelf, anderen en sociale situaties beter kennen en begrijpen. In de samenwerking tussen het gezin en de gezinshulpverlener worden moeilijkheden omgezet naar mogelijkheden. Uitgangspunt is dat ieder gezinslid uniek is, waardoor elk opvoedprobleem een eigen aanpak vereist. De gezinshulpverlener levert daarom maatwerk en is betrokken bij het gezin.

Wanneer er sprake is van een kind met een beperking (binnen Supportoplus spreken we liever van een kind met een uitdaging) zoals bijvoorbeeld, autisme, ADHD of een licht verstandelijke beperking, is het vinden van de juiste afstemming tussen het kind en de andere gezinsleden juist van groot belang. Met specifieke vaardigheden voor de ouder zal de relatie tussen ouder en kind sterk verbeteren en maakt het plezier van opvoeden weer onderdeel uit van het gezin.

Voor wie en is de training?


De sociale vaardigheidstraining is geschikt voor kinderen vanaf 12 jaar tot 65 jaar. De sociale vaardigheidstraining omvat 17 sessies, dit is afhankelijk van de onderwerpen die behandeld worden) De training wordt wekelijks gegeven en na iedere bijeenkomst worden er opdrachten meegegeven.

Kinderen en jongeren


Wanneer het om kinderen en jongeren gaan, worden ouders/ verzorgers (indien gewenst) op de hoogte gehouden van de training. Na afloop van de training wordt er een evaluatiegesprek gepland. De training wordt gegeven in een groep, waarin de sociale vaardigheden worden getraind.

Supportoplus verzorgt op maat gemaakte trainingen voor (potentiële) zorgvrijwilligers binnen uw organisatie. Samen met uw organisatie inventariseren we waar de behoefte en wensen liggen voor de opzet en uitvoering van de training.

Binnen het initiatief “Supportoplus” werken professionals met verschillende expertises zodat we binnen de hulpverlening van therapeuten en ondersteuners vrijwel elke hulpvraag kunnen beantwoorden. Binnen de dagbesteding en het participatietraject zijn begeleiders en coaches werkzaam die aansluiten bij jou en met je meedenken, in een prettige en veilige werk- en leeromgeving.

Weet je nog niet helemaal wat je zou willen doen? Geen probleem, Supportoplus heeft een groot aanbod van verschillende activiteiten en je mag dus ontdekken wat je echt leuk vindt om verder in te ontwikkelen.

Meedoen of contact


Iedereen heeft soms even hulp nodig. Bij Supportoplus weten we met een breed aanbod en verschillende expertises bijna altijd aan te sluiten op jouw hulpvraag, zowel op het gebied van maatschappelijke en sociale hulpverlening als bij het invullen van een zinvolle dagbesteding. Het is belangrijk om eerst contact op te nemen met het gebiedsteam van jouw gemeente. Samen met het interventieteam kijk je welke hulp je nodig hebt.

Als je kiest voor een hulpverleningstraject bij Supportoplus, dan kan het interventieteam je helpen bij de aanmelding. Je kunt je ook altijd aanmelden via de website van Supportoplus. Op dit moment zijn er geen wachtlijsten.

Heeft u behoefte aan een gesprekspartner, een adviseur of procesbegeleider voor een specifiek project, waarbij u onze kennis en ervaring goed kan gebruiken? Neem dan vrijblijvend contact op met SIPI. Wij gaan graag met u in gesprek om de mogelijkheden tot samenwerken te bespreken.

Heb je nog vragen of wil je een kijkje komen nemen bij ons, neem dan gerust contact met ons op via WhatsApp.