Strafrecht

Dagvaarding


Wanneer u gedagvaard wordt, kan het zijn dat u bij de rechter komen, maar vaak gaat dit ook schriftelijk. De dagvaarding vermeldt om welke zaak het gaat en waarom u gedagvaard bent. U kunt hier misschien erg van schrikken, omdat u niet weet waarvoor u gedagvaard bent. Raak echter niet in paniek en lees eerst de dagvaarding goed. Vraag bij onzekerheid om juridische hulp!

Wat is de reden van de dagvaarding?

Zoals gezegd wordt u in een dagvaarding opgeroepen om voor de rechtbank te verschijnen. Dit kan een strafrechtelijke kwestie zijn of een civielrechtelijke kwestie.

Civiele dagvaarding


In de dagvaarding staat precies vermeldt wat er wordt geëist en waarom, welke bewijzen die er zijn en vaak ook waarom juist U de dagvaarding hebt gekregen. U kunt lezen welke manieren er zijn om op de dagvaarding te reageren, bijvoorbeeld schriftelijk. U krijgt een dagvaarding altijd persoonlijk afgegeven door een gerechtsdeurwaarder of deze laat de dagvaarding achter in de brievenbus. Er moeten altijd minimaal 7 dagen zitten tussen het ontvangen van de dagvaarding en de daadwerkelijke zitting. Zo werkt het in het civiel recht.

In de meeste gevallen komt een dagvaarding nogal als een verrassing. Wordt u gedagvaard om bij de civiele rechter te komen, dan is het verplicht om een advocaat in te schakelen. In het civiele recht kunt u ook een tegenvordering instellen als antwoord. Nadat uw antwoord is bekeken door de rechtbank, bepalen zij of de zaak schriftelijk kan worden afgehandeld of dat er een zitting nodig is.

Strafrechtelijke dagvaarding


In het strafrecht wordt een dagvaarding gebruikt om verdachten voor de rechter te brengen. In dit geval bevat de dagvaarding de tenlastelegging en de oproep om op een bepaalde datum en tijd bij een rechter te verschijnen. Zo is gelijk duidelijk voor de gedagvaarde waarom hij of zij wordt opgeroepen. Meestal heeft u niet zoveel aan de tenlastelegging; deze wordt vaak ruim geformuleerd door de officier van justitie. Zo is er nog wat speling mogelijk voor de officier van Justitie, doordat zijn gepresenteerde feiten anders zijn dan in de dagvaarding. Ook wordt in de dagvaarding aangegeven welke wet is geschonden.

Rechtsbijstand bij een dagvaarding

Ons advies is om bij een dagvaarding of dit nu een civielrechtelijke zaak of strafrechtelijke zaak betreft, altijd om juridisch advies te vragen. Het is waarschijnlijk een heel nieuw gebeuren voor u en u wilt niet dat er iets misgaat. Een juridisch adviseur of advocaat weet precies hoe een dagvaarding in elkaar zit en waar u op moet letten. Hij of zij kan u helpen bij het indienen van uw (schriftelijk) antwoord of u bijstaan tijdens de zitting. Zorg dat u niet voor verrassingen komt te staan en vraag om juridisch advies bij een dagvaarding.

Spreekuur


• Civielrecht: Burger tegen burger of burger tegen bedrijf

• Strafrecht: Burger tegen overheid (vanwege aangifte door slachtoffer)

Meer weten over juridische mogelijkheden bij dagvaarding? Maak dan een afspraak voor een gratis inloopspreekuur bij een advocaat bij u in de buurt!

Afspraak maken

 

Wat kan Strafrecht

vandaag voor u betekenen?


AANMELDEN