UWV

Uitkeringinstantie gemeente/uwv

Supportoplus is een gewaardeerd en toonaangevende partner van het UWV. Wij geven op succesvolle wijze én met aantoonbaar resultaat uitvoering aan re-integratietrajecten. Door onze kennis en ervaring kunnen wij uitvoering geven aan een breed scala van re-integratiediensten.

Klanten met een psychische of psychiatrische aandoening zijn een specifiek aandachtgebied van Supportoplus.


Directwerk

Wij voeren zowel Ready2Work trajecten als Directwerk trajecten uit. Het traject wordt uitgevoerd vanuit één van onze bezoeklocaties of desgewenst bij de klant thuis. Tevens bieden wij de mogelijkheid om diverse specialistische testen en onderzoeken in te zetten, al dan niet als onderdeel van een traject.

Aanmelden

Ready2Work

Voor de klant die het werk nog niet kan hervatten helpt een Ready2Work maken traject bij Supportoplus de klant om geschikt te worden voor werk of voor het volgen van een opleiding.

Voor de klant die nog niet klaar is om toe te treden tot de arbeidsmarkt, maar wel de eerste stappen daartoe wil zetten, biedt een Ready2Work traject bij Supportoplus een uitkomst. Onze jarenlange kennis en ervaring met het uitvoeren van re-integratietrajecten maakt dat wij uitvoering kunnen geven aan een breed scala van vraagstellingen. Daarbij hebben wij specifieke kennis en ervaring met klanten met (ernstige) beperkingen van psychische of psychiatrische aard en werken wij intensief samen met instanties en hulpverleners.

Hoe ziet een Ready2Work traject er uit?

Omdat iedere vraagstelling uniek is, leveren wij altijd maatwerk. Dit betekent dat het Werkfit maken traject is afgestemd op de persoonlijke situatie, wensen, (on)mogelijkheden en behoeftes van de klant. Gedurende het traject krijgt de klant één-op-één begeleiding van een vaste consulent, verdeeld over frequente begeleidings- en coaching sessies. Deze sessies vinden plaats op één van de vestigingen van Supportoplus of bij de klant thuis.

Aanmelden

Activiteiten

Een Ready2Work maken traject kan bestaan uit één of meerdere activiteiten. Doordat een Ready2Work maken traject bij Supportoplus altijd een maatwerktraject is, zetten we alleen die activiteiten in die leiden naar het gewenste resultaat. De volgende activiteiten kunnen onderdeel uitmaken van het traject:

In beeld brengen van de arbeidsmarktpositie

Bij deze activiteit worden concrete functies en mogelijkheden in kaart gebracht zodat duidelijk wordt in welke richting de klant zijn/haar loopbaan kan gaan vervolgen. Hiervoor voeren we op frequente basis gesprekken en maken we gebruik van diverse methodieken en werkvormen. Een assessment kan onderdeel uitmaken van het traject. Het assessment kan bestaan uit testen, opdrachten, vragenlijsten en gesprekken. Het resultaat van deze activiteit is een persoonlijk profiel (inclusief eventuele knelpunten en daaraan gekoppelde coaching doelen), zicht op arbeidsmogelijkheden én een realistisch en haalbaar zoekprofiel.

Verbeteren van de persoonlijke effectiviteit

Voor het verbeteren van de persoonlijke effectiviteit van de klant worden er één-op-één coaching gesprekken gevoerd. Tijdens de gesprekken wordt er aandacht besteed aan de knelpunten/ leerthema’s van de klant met als insteek deze beheersbaar te maken én om aan de klant te leren om (in werksituaties) met de knelpunten om te gaan. De klant kan zich na het afronden van deze activiteit weer volledig richten op het vinden van een passende baan én kan zich daarin beter handhaven.

Versterken van de werknemersvaardigheden

Voor het versterken van de werknemersvaardigheden kan een passende werkervaringsplaats/stage worden ingezet als tussenstap naar een betaalde baan. Zo kan de klant zich praktisch oriënteren naar een functie en wordt werk stapsgewijs (weer) ingepast in het leven van de klant. Voor het vinden van een werkervaringsplaats maken wij onder andere gebruik van ons uitgebreide regionale werkgeversnetwerk.

De duur van het Ready2Work maken traject en het inzetten van de gewenste activiteiten bepalen we graag met u samen zodat we kunnen werken aan het meest optimale resultaat voor de klant.

Aanmelden