Werkwijze

Werkwijze

Wanneer een aanmelding door ons ontvangen is wordt er binnen 24 uur contact opgenomen met betrokkenen. Binnen 5 werkdagen kan er een intakegesprek gepland worden.

Onze begeleiding is altijd maatwerk. Na een intakegesprek zal per traject worden aangegeven welke activiteiten en instrumenten concreet ingezet zullen worden.

De kortste route naar ander werk is daarom altijd ons uitgangspunt bij het vaststellen van een trajectplan. Pragmatisch en deskundig zijn kenmerken van onze werkwijze.

Kenmerkend verschil bij de aanpak van Spoor 2 versus Outplacement is dat de inspanningsverplichting van de medewerker in een re-integratie spoor 2 traject zwaarder weegt dan in een Outplacement traject en dat de activiteiten die uiteindelijk door UWV worden beoordeeld concreet worden gemeten.


Mobiliseringsfase

In bovenstaand trajectmodel is visueel weergegeven uit welke onderdelen de eerste fase kan bestaan. In deze eerste fase leert de Mobiliteitscoach de kandidaat kennen en wordt in overleg met de opdrachtgever afgestemd welke onderdelen uit het trajectmodel nodig zijn.

Omdat iedere kandidaat anders is kan het trajectmodel er per kandidaat anders uit zien. In deze fase wordt de cliënt begeleid bij het formuleren van: wie ben ik, wat kan ik, wat wil ik. Hiervoor hebben wij een aantal assessments/ beroepskeuzetesten om dit snel concreet te maken. De antwoorden op de vragen wie ben ik, wat kan ik, wat wil ik moeten als resultaat een doelfunctie opleveren die door de Mobiliteitscoach op realiteit wordt getoetst.

In deze fase wordt dus ook de arbeidsmarkt verkend voor de realiteitstoets. Tevens wordt de kandidaat getraind in het benaderen van de arbeidsmarkt: m.a.w. het CV is klaar en er is geoefend in het schrijven van brieven en presentatietechnieken voor het solliciteren. Indien gewenst is sociale media als LinkedIn ingericht of geoptimaliseerd. In deze fase leert de kandidaat zichzelf presenteren richting de toekomstige werkgever, een presentatie op maat dus.

Afhankelijk van de situatie is er in de eerste fase ook ruimte voor rouwverwerking (bijvoorbeeld verwerken ontslag of acceptatie beperkingen) Deze fase kan 1 tot 3 maanden duren. Het einddocument in deze fase is een samen met de kandidaat geformuleerd en concreet zoekprofiel dat past bij de mogelijkheden van de kandidaat. Dit zoekprofiel dient tevens als basis voor de tweede fase.

Aanmelden

Lifetime employability

Ondanks ons streven naar duurzame plaatsingen betekent dit nog niet dat nu de cliënt een baan heeft gevonden die bij hem past hij ook de rest van zijn loopbaan bij deze werkgever zal blijven. Wij zien tegenwoordig steeds meer een ontwikkeling richting lifetime employability”. We leven in een zeer dynamische wereld waarbij een duidelijk omschreven en uitgestippelde loopbaan plaats heeft gemaakt voor een dynamische en veelzijdige loopbaan. Een loopbaan wordt niet langer getypeerd door ‘groei naar boven’ en opklimmen in de hiërarchie maar door bredere inzetbaarheid en flexibiliteit. Werknemers nemen steeds vaker zelf verantwoordelijkheid voor hun eigen loopbaan en voor het ontdekken en verder ontwikkelen van hun eigen kwaliteiten.

Werknemers kunnen en willen zichzelf blijven ontwikkelen zodat zij kunnen blijven meebewegen met de veranderingen bij hun huidige werkgever(s) en die in de arbeidsmarkt plaats vinden. Een werknemer zal dus niet meer persé de zekerheid zoeken van één werkgever voor een heel leven, wil veel meer een leven lang zeker willen zijn van werk dat bij hem of haar past.

Wij bieden verschillende trajecten gericht op loopbaanvraagstukken. Wij hebben het loopbaanvraagstuk samengevat met de wat luchtige naam “blijf ik of ga ik”. Een luchtige titel voor een serieuze begeleiding naar blijvende ontwikkeling van onze cliënten in en naar werk dat zij prettig vinden en daardoor met veel energie en enthousiasme kunnen doen.

Aanmelden

Bemiddelingsfase

In deze fase vindt de concrete bemiddeling naar werk plaats. Concrete en actieve ondersteuning door een Arbeidsmakelaar wordt hierbij ingezet om de kandidaat zo snel mogelijk naar ander werk te begeleiden. De Mobiliteitsexpert blijft daarnaast betrokken voor het monitoren van de voortgang en als contactpersoon voor u als opdrachtgever.

Het zoekprofiel is bekend. Het CV , correspondentie en sociale media zijn ingericht en geoptimaliseerd. De kandidaat is ook “moreel” klaar voor de arbeidsmarkt en voorbereid op het voeren van gesprekken met potentiële werkgevers. Er worden nu concreet vacatures aangeleverd door de Arbeidsmakelaar die aansluiten bij het zoekprofiel. De kandidaat gaat hier nu zelf actief solliciteren, eventueel met behulp van de Arbeidsmakelaar. De Arbeidsmakelaar toont enthousiasme en is actiegericht en mag ook van de kandidaat verwachten dat er actie genomen word op de geboden vacatures en dat de cliënt zelf initiatief neemt om vacatures te zoeken.

In deze fase is het van belang dat de Arbeidsmakelaar goed te bereiken is en snel kan reageren op hulpvragen van de kandidaat. Bij uitnodigingen voor sollicitatiegesprekken kan een afspraak tussentijds gepland worden om cliënt hier concreet goed op voor te bereiden.

De Arbeidsmakelaar evalueert de sollicitatiegesprekken met de kandidaat en adviseert bij een mogelijk aanbod. Wij geven een positief advies bij een passend aanbod, ook als de kandidaat nog wat onzeker is en terugdeinst. Door onze positieve motivatie helpen wij onze cliënten de hordes in een traject te nemen. Naast de aandacht voor de bekende vacatures heeft de Arbeidsmakelaar een rol in het vinden van de zogenaamde verborgen vacatures. Het doen van jobhunting en het benaderen van werkgevers in de regio die passen bij het zoekprofiel van de cliënt.

Samengevat eerste fase

Duur 1 tot 3 maanden / frequentie gesprekken en verslaglegging 2 wekelijks

• coaching

• diverse assessments gericht op beroepskeuze onderzoek en persoonlijkheid

• ondersteuning bij (her)inrichten CV, sollicitatiebrief en sociale media

• arbeidsmarkt oriëntatie: onderzoeken mogelijkheden werkervaringsplaats

• sollicitatie- en of netwerktraining

• training presentatie technieken

Instrumenten scholingsvoorstel (indien nodig) / einddocument presentatie geoptimaliseerd op sociale media (LinkedIn)

• zoekprofiel (bij re-integratie cliënten mogelijk getoetst door een AD)

• vernieuwde sollicitatiebrief en CV

Aanmelden