Werving en selectie

Werving en selectie

Onze adviseur bespreekt met de werkgever de selectiecriteria voor de vacature. Op basis hiervan stelt de adviseur een selectieprofiel op en stemt het selectietraject af met de opdrachtgever.

Vervolgens zet de adviseur de vacature uit binnen diverse bronnen en zoekt in de bestanden binnen ons netwerk naar kandidaten die passen bij het gestelde profiel.

Het beoogde resultaat bij werving en selectie is een kwalitatieve match die naar een duurzame plaatsing of oplossing leidt bij de opdrachtgever.


BlaauwDruk

Aan de hand van ons uniek ontwikkelde informatiesysteem “blaauwdruk” is het voor supporto+ mogelijk competenties van kandidaten te koppelen aan de selectiecriteria die gesteld worden in de vacature.

Aanmelden

Uitvoering

Indien gewenst brengt de adviseur tegen een scherp tarief een media – advies uit en verzorgt hiervan de uitvoering. U kunt denken aan het opstellen van een advertentie, zorgen voor de plaatsing in de juiste media en het verwerken van de reacties. Op basis van het totale respons wordt een screening gemaakt.

Mogelijk geschikte kandidaten worden uitgenodigd voor een selectiegesprek. De adviseur stelt in de 1ste selectieronde aan de hand van verschillende interviewtechnieken de profielen van de kandidaten vast en bekijkt of deze overeenkomen met het selectieprofiel.

De meest geschikte kandidaten ( 3-5) worden met cv aan de opdrachtgever voorgesteld. De 2de ronde selectiegesprekken vinden plaats bij de opdrachtgever, eventueel indien gewenst samen met de adviseur. Na een evaluatie stellen de opdrachtgever en de adviseur vast wie de geschikte kandidaat is.

Om nog meer risico’s uit te sluiten of om een nog beter beeld te krijgen van de kandidaat, kan er besloten worden om de kandidaat een assessment te laten ondergaan. Dit verkleind de kans op onvoorziene verrassingen. Bij een positieve indruk na het 2de gesprek of na assessment vindt er een aanstellingsgesprek plaats en wordt de aanvangsdatum bepaald.

Na plaatsing vindt op twee momenten een follow – up plaats. Na twee weken is er sprake van telefonisch contact. Na 2 maanden vindt er een evaluatiebespreking plaats met de werkgever en de geplaatste kandidaat.

Aanmelden

Wat kunnen wij voor u betekenen?

• Opdrachtformulering en intake

• Opstelling selectieprofiel

• Opstelling en afstemming selectietraject

• Selectie van geschikte kandidaten

• Voeren van oriënterende selectiegesprekken

• Voorstellen van 3-5 meest geschikte kandidaten binnen 2 weken na opdrachtbevestiging

• 2de selectie gesprekken bij en met de opdrachtgever eventueel samen met de onze adviseur.

• Aanvullende diensten waaronder assessment of selectie onderzoek.

• Aanstelling

• Flex diensten

• Follow-up

Aanmelden