Wet Poortwachter

Uw werknemer is ziek. En nu?


In de Wet Verbetering Poortwachter staat wat zowel de werkgever als de werknemer moeten doen. Deze wet bepaalt dat zieke werknemers zo snel mogelijk weer aan het werk moeten kunnen. Daarin moeten de werkgever en werknemer samen werken.

Verzuimbegeleiding

In de meeste gevallen wanneer een medewerker zich ziek meldt zal hij binnen twee weken weer volledig hersteld zijn. Het kan echter ook voorkomen dat een medewerker langer uit de roulatie is. Dan is effectieve re-integratie van belang. In het Blaauwdruk re-integratietraject wordt er gezocht naar een oplossing die goed voelt voor werkgever en werknemer.

Re-integratie 1e en 2e spoor


Het is voor alle betrokken partijen vervelend wanneer een medewerker ziek uitvalt. Het is van belang dat er alles aan gedaan wordt om de betreffende medewerker zo spoedig mogelijk te laten re-integreren.

De terugkeer in werk kan op twee manieren plaatsvinden namelijk via de re-integratie eerste en tweede spoor. In de re-integratie eerste spoor wordt er ingezet op terugkeer in het eigen of aangepaste werk bij de eigen werkgever.

Wanneer dit niet mogelijk is dient er gekeken te worden buiten de eigen organisatie. Het zoeken van een nieuwe passende baan bij een andere werkgever gebeurt in de re-integratie tweede spoor.

Hoe ziet een re-integratietraject er uit?


Om de re-integratie te bevorderen heeft de overheid de procesgang eerste en tweede ziektejaar verplicht gesteld.

Deze verplichtingen staan hieronder chronologisch opgesomd:

1. Uiterlijk binnen één week na de eerste ziektedag dient de ziekmelding gemeld te worden bij de bedrijfsarts of arbodienst.

2. Wanneer de werknemer niet binnen zes weken beter gemeld is, dient er een probleemanalyse opgesteld te worden waarin staat waarom de medewerker niet kan werken en wat de mogelijke oplossingen zijn.

3. Binnen acht weken dient in overleg tussen werkgever en werknemer een plan van aanpak opgesteld te worden waarin beschreven staat wat werkgever en werknemer eraan gaan doen om de medewerker aan het werk te krijgen. Het Plan van aanpak wordt opgenomen in het verzuimdossier.

4. Wanneer er sprake is van langdurig verzuim, dan dient er een verzuimdossier bijgehouden te worden. In dit verzuimdossier staat opgenomen welke stappen er in de re-integratie van de medewerker genomen zijn en hoe het ziekteverloop is.

5. Elke zes weken dient de voortgang besproken te worden tussen werkgever en werknemer.

6. In week 42 dient de werknemer ziek gemeld te worden bij het UWV

7. Tussen week 46 en 52 volgt een eerstejaarsevaluatie. Werkgever en werknemer evalueren het eerste ziektejaar en stellen vast hoe de re-integratie in het tweede jaar eruit komt te zien. Een arbeidsdeskundig onderzoek onderbouwt deze strategie. Er wordt bepaald of het inzetten van de re-integratie in het tweede spoor haalbaar is en zo ja in welke functies buiten de eigen organisatie passend zijn.

8. Na 86 weken stelt de werkgever in overleg met de werknemer een re-integratieverslag op waarin de afspraken en resultaten van de re-integratie zijn vastgelegd.

9. In week 87 dient de werknemer een WIA aanvraag in te dienen. Het UWV voert hierna de WIA keuring uit en beoordeeld het re-integratieverslag en start de WIA uitkering indien er aan de wettelijke verplichtingen is voldaan.

Vanuit de Wet verbetering poortwachter zijn er een aantal regels. Wat zijn de regels? Wat is het proces? In onderstaand schema ziet u wat er in welke fase moet plaatsvinden en welk stappenplan u moet doorlopen. Heeft u vragen over Wet verbetering poortwachter? Wij vertellen u graag meer. Neem vrijblijvend contact met ons op via het contactformulier. Voor korte vragen kunt u ook gebruik maken van onze handige WhatsApp service.


 • Week 1:

  Ziekmelding


  • Door werknemer bij werkgever

  • Door werkgever bij arbodienst/bedrijfsarts

  Tips:

  • Houdt meteen vanaf ziekmelding contact

  • Zorg meteen voor een goede dossiervorming

 • Week 6:

  Probleem analyse/re-integratie advies


  • De bedrijfsarts stelt een probleemanalyse en advies op

  • Hierin is opgenomen wat de mogelijkheden voor herstel en werkhervatting zijn

 • Week 8:

  Opstellen plan van aanpak


  • Door werkgever en werknemer

  • Wat zijn de afspraken om tot hervatting ( re-integratie) te komen?

  Let op! Geen medische gegevens.

 • Elke 6 weken:

  Evaluatie / bijstelling PvA (plan van aanpak)


  • Bespreking voortgang in de re-integratie door werkgever en werknemer

  • Wat zijn de afspraken om tot werkhervatting te komen?

 • Week 42:

  Ziekmelding doorgeven aan UWV


  • Door werkgever ( of Arbodienst)

 • Week 52:

  1ste jaar evaluatie PvA


  • Door werkgever en werknemer

  • Uitgebreide evaluatie, bijstelling van PvA indien nodig

  • Opstarten 2de spoor?

  Let op! Geen medische gegevens.

 • Week 68:

  Uiterste datum indienen vervroegde WIA aanvraag


  • Door werkgever en werknemer

 • Week 91:

  Eindevaluatie PvA


  • Door werkgever en werknemer

 • Week 93:

  Uiterste datum indienen WIA aanvraag


  • Week 88 ontvangt werknemer van UWV uitnodiging voor de WIA- aanvraag

  • De werknemer vraagt een WIA-uitkering aan bij het UWV

  • Zorg ervoor dat alles compleet is. ( werkgever en werknemer samen)

 • Week 100 – 104:

  WIA- beschikking – einde WIA- wachttijd ( tenzij loonsanctie is opgelegd)


  • Uitslag WIA-keuring is bekend

  • Bekend of werknemer recht heeft op een uitkering (WW of WIA)

  • Bepaal wat te doen met arbeidsovereenkomst

Klaar voor de toekomst met Blaauwdruk loopbaanbegeleiding


Ziet u dat uw medewerker minder energie krijgt van zijn huidige werk? Gaan de werkzaamheden en functies binnen de organisatie veranderen? De coach van Blaauwdruk denken graag met uw medewerker mee over werk, scholing en loopbaanontwikkeling. Eerst brengt hij samen met uw medewerker het functioneren in beeld. Waar liggen de kwaliteiten nou eigenlijk? Hoe kan de medewerker met meer zin, energie en plezier werken? Welke opties zijn er in het werk? Zijn er opties buiten het bedrijf? Weet de medewerker niet welke hij moet kiezen of durft hij niet?

Al deze vragen komen aan bod in de carrièrebegeleiding. En ondanks dat de duur van de begeleiding en intensiteit in overleg worden bepaald, is de loopbaanbegeleiding voor iedere medewerker op maat en kan modulair worden afgenomen. Na het kennismakings- en intakegesprek zullen een aantal passende testen online worden aangeboden. De uitkomst van de testen zullen in de volgende gesprekken worden besproken, waarbij functies zullen worden benoemd, die passen bij de mogelijkheden, ambitie en interesses van de medewerker.

Het maken van keuzes ten aanzien van de eigen loopbaan is spannend maar ook inspirerend. Onze enthousiaste coaches begeleiden de medewerker in het maken van keuzes. Zo helpt de loopbaanbegeleiding van Blaauwdruk in de nieuwe stap naar werk, op een manier die bij de medewerker past. Zodat werken weer energie geeft.

Werving & Selectie


Heeft u een openstaande vacature maar lukt het u niet de juiste medewerker te vinden? Wilt u uw medewerker wel op uw loonlijst, maar kost de werving en selectie te veel tijd? Laat Blaauwdruk voor u werken! Wij nemen die werving en selectie van u over en garanderen de beste match. Te duur, teveel risico? Welnee. Als u niet tevreden bent, dan krijgt u uw geld gewoon terug! Dat is de Blaauwdruk garantie!

Jobcoachen

Met jobcoaching kunt u de werkcompetenties van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt laten groeien zodat het zelfstandig deelnemen aan werk een mogelijk wordt. Jobcoaching is volgens ons optimaal als de werknemer zelfstandig (zonder inzet van een jobcoach) kan functioneren. Soms blijft ondersteuning van een jobcoach echter noodzakelijk om duurzame inzetbaarheid te borgen. De Blaauwdruk jobcoaches hebben veel ervaring. Met zijn expertise ondersteunt onze jobcoach de werknemer met een persoonlijk coachingsprogramma op zijn werk.

De Blaauwdruk aanpak!!!


De arbeidsmarkt is er de afgelopen jaren namelijk niet doorzichtiger op geworden. De enige constante lijken de continue veranderingen op de arbeidsmarkt en soms ook in de organisatie. In zo’n arbeidsmarkt is het goed om een partner als Blaauwdruk te hebben.

Outplacement & Loopbaanbegeleiding

De wet en regelgeving rondom ziekteverzuim is de laatste jaren steeds complexer geworden. De bevlogen en kundige adviseurs van re-integratiebureau Blaauwdruk helpen u graag om het proces rondom verzuim goed vorm te geven en te zoeken naar een oplossing waar iedereen beter van wordt.

Bent u benieuwd wat Blaauwdruk voor uw organisatie kan betekenen? Neem dan vrijblijvend contact met ons op voor al uw vragen over re-integratie.