Zommea

Zommea

Supportoplus biedt begeleiding en ondersteuning aan mensen met een psychiatrische beperking of psychosociale kwetsbaarheid. En voor mensen die om andere redenen extra begeleiding en ondersteuning nodig hebben bij wonen, werken, zorg en participatie.

Zorg Op Maat Met Extra Aandacht


Zorg op maat

Onze ketenpartners hebben de kennis en ervaring in complexe-, meervoudige, psychiatrische en psychosociale problematiek. Wij zijn er voor kwetsbare mensen met een PGB (persoonsgebonden budget) en mensen die gebruikmaken van ZIN (Zorg In Natura). ondersteuning bij wonen, werken.

Aanmelden

Met extra aandacht

We bieden woonbegeleiding , ambulante begeleiding, begeleiding naar passend werk, begeleiding aan statushouders, bemoeizorg, jobcoaching en life coaching. Dit doen we vanuit de visie dat iedereen zo zelfstandig en compleet mogelijk deel kan participeren in de maatschappij.

Aanmelden

Voor een vrijblijvend gesprek

Aanmelden